Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek

https://www.kancelariamazurek.pl/

LOKALIZACJA


Opis


Główną osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych jest kierownik Zamawiającego. Do jego obowiązków należy m.in.: powołanie komisji przetargowej określając organizację, skład, tryb jej pracy oraz zakres obowiązków jej członków. Wśród najważniejszych reguł udzielania zamówień publicznych, do których musi stosować się kierownik, należy zasada: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności, przejrzystości, bezstronności i obiektywności czy jawności postępowania.

Wszystkie problemy, z jakimi kierownik spotyka się w poszczególnych fazach postępowania przetargowego, mogą być konsultowane z kancelariami prawniczymi. Jedną z nich, oferująca usługi doradcze z dziedziny zamówienia publiczne jest kancelaria z Warszawy działająca na rynku pod nazwą Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek.

Dodaj OpinieNie zamieszczono jeszcze komentarzy.


NIEDALEKO:

BM Medycyna Estetyczna i Laseroterapia

Warszawa

JDS Consulting sp. z o.o. sp.k.

Warszawa

Polska Stolarka Budowlana PSB Okna

Warszawa